Jdi na obsah Jdi na menu
 


 


7. kapitola RODINNÉ REKORDY

(alespoň pětičlenné rodiny s větším počtem účastí než má J. Kočí)

106 x

26 x FIALA Ladislav st., 1911-1983 1944 78

23 x FIALA Ladislav ml., 1941 1970-99

15 x FIALA Tomáš, 1972 1990-04

15 x CENEK Jaroslav st., 1941 1973,74,93-05

9 x DLAPA Radim, 1972 1991-99

6 x LEFLÍK Jiří, 1943 1970,94-99

3 x FIALA Jaroslav, 1914 1944,45,47

2 x ŠIRŮČKA Rudolf, 1946 1971,72

2 x PAVELKA Milan, 1962 1981,82

2 x JANOŠÍK Petr, 1966 1982,83

2 x CENEK Jaroslav ml., 1966 2003,05

1 x WEIGL Milan, 1926 1947


/Lad. Fiala ml. se svým otcem a strýcem Jaroslavem; jeho bratranci J. Cenek (ten navíc se svým synem) a M. Weigl, syn jiného bratrance M. Pavelka, manžel sestřenice J. Leflík, syn Tomáš, synovec P. Janošík, švagr R. Širůčka a syn švagrové R. Dlapa…/

První rodina, která překročila celkem stovku startů. Celkem 12 členů této rodiny „ochutnalo“ Běchovice. V 1990. letech se na startu objevovali s případným klubovým názvem „SK Naše rodina“…


92 x

24 x HONZÁTKO Václav, 1917 1940-82

13 x ELIÁŠ Stanislav ml., 1950 1968-90

9 x ELIÁŠ Stanislav st., 1928 1968-81

9 x HONZÁTKOVÁ (Eliášová) Růžena, 1952 1972-85

9 x LOUBEK Bohumil, 1951 1978-87

8 x HONZÁTKO Čestmír, 1951 1972-85

4 x ELIÁŠOVÁ (Volfová) Jana, 1955 1974-81

3 x HONZÁTKO Boris, 1875-195x 1922,25,47

3 x ELIÁŠ Vlastimil, 1955 1971,72,76

3 x HONZÁTKO Vladimír, 1947 1969,76,77

3 x LOUBKOVÁ (Honzátková) Helena, 1953 1974,82,86

2 x HONZÁTKO Ladislav, 1919 1941,45

1 x LOUBKOVÁ Ivana, 1980 2002

1 x LOUBKOVÁ Kateřina, 1981 2002


/Václav Honzátko se svým strýcem Borisem, bratrem Ladislavem a dětmi Vladimírem, Čestmírem a Helenou, provdanou za Bohumila Loubka; dcery Heleny a Bohumila – Kateřina a Ivana – se objevily na startu r. 2002; Čestmír propojil tento běžecký „klan“ s jiným svým sňatkem s Růženou, roz. Eliášovou; „Běchovice“ běžel i její otec Stanislav a bratři Stanislav ml. a Vlastimil, který se zasloužil o poslední „přírůstek“ sňatkem s taktéž běhající Janou, roz. Volfovou/

Drží „rekord“ v počtu rodinných příslušníků na startu: celkem absolvovalo Běchovice jejich 14 členů. V r. 1976 bylo na startu 6 členů (+ navíc Jana Volfová, tehdy ještě nikoli členka této běžecké „velkorodiny“…).

Startem Kateřiny a Ivany Loubkových r. 2002 se také stali druhou čtyřgenerační rodinou na Běchovicích.


78 x

21 x POKORNÝ Pavel, 1933 1974-00

18 x POKORNÁ Olga, 1933 1974-94

15 x POKORNÁ (provd.Grulichová) Markéta, 1961 1979-04

14 x GRULICH Stanislav, 1949 1982-04

4 x ŠMÍDOVÁ Zuzana, 1964 1988-91

3 x HLINKA Miloš, 1934 1985-87

3 x HLINKOVÁ Jaroslava, 1933 1985-92


/Olga Pokorná se svým manželem Pavlem, sestrou Jaroslavou, provd. Hlinkovou, švagrem Milošem a dcerami Markétou a Zuzanou, provd. Šmídovou; sňatkem Markéty se Standou v r. 2005 získal „klan“ další posilu…/

V r. 1986 bylo na startu 5 členů této rodiny (všichni kromě Zuzany, nepočítaje Standu, tehdy ještě v jiné rodinné konstelaci).


59 x

29 x BEDNÁŘ Miloš, 1952 1970-05

15 x HŮRKA Jan, 1905-1978 1947-72

11 x BEDNÁŘ Walter, 1926-1999 1947-96

3 x BEDNÁŘ Hynek, 1981 1996-98

1 x BEDNÁŘ Petr, 1980 2001


/Walter Bednář se svým tchánem Janem, synem Milošem a vnuky Petrem a Hynkem/

Startem Hynka r. 1996 se stali první čtyřgenerační rodinou na Běchovicích v historii; téhož roku měli také jako jediní na startu zástupce 3 generací (Walter, Miloš a Hynek).

x x x